Žádost o změnu záloh na služby
Jméno
Příjmení  
Ulice  
Číslo popisné  
Město
Telefon  
E-mail
Lze změnit výši zálohy jedné nebo více služeb. Do kolonky Jiná je možné vypsat název zálohy která není ve výčtu služeb uvedena.
Změna záloh na služby v Kč
Teplo
Teplá voda
Studená voda
Jiná:  
Další
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.), Purkyňova 227, Nový Bor, PSČ 473 01, tel. 487 722 479